top of page

VETERINÁŘI NAŠÍ POBOČKY

VetPark sdružuje tým lékařů a techniků, jejichž cílem je poskytovat svým pacientů  maximální péči v cestě za jejich uzdravením.

Naší přednosti je  kromě odborného vzdělání empatie, vstřícnost, klidné a vlídné zacházení s pacienty. 

 

Významnou roli v naší práci hraje  vynikající technická a přístrojová vybavenost našich pracovišť, zejména Veterinární nemocnice  v Brandýse nad Labem, dále  sdílené databáze klientů na všech pracovištích a  také naše  spolupráce s dalšími specialisty, jak veterinárními, tak humánními. 

Veterinární technik Věra Vlachová
 

Specializace:

Veterinární technik, interní medicína, kardiologie, 52 let praxe

Pracoviště:

Veterinární ordinace Stará Boleslav

bottom of page