top of page

24 items found for ""

 • Není CT jako CT a není MRI jako MRI

  V tomto článku se budeme věnovat srovnávání různých zobrazovacích technologií, požívaných v současné době ve veterinární medicíně v České republice, při CT a MRI vyšetření. Zjednodušeně řečeno není CT jako CT a není MRI jako MRI. V České republice jsou pro vyšetření zvířat magnetickou resonancí k dispozici dva typy přístrojů. Silné elektromagnety se silou pole 1,5Tesla a mnohem slabší přístroje takzvané "low field" permanentní magnety se silou pole 0,2-0,35T. Rozdíl je především v kvalitě obrazu a protože se jedná o zobrazovací metodu je tento rozdíl klíčový. Dalším rozdílem je velikost zobrazované oblasti. Ta je u silnějších 1,5T přístrojů více než dvojnásobná. Poslední rozdíl je v délce vyšetření. 1,5 T přístroje umožní standardní vyšetření do 30 minut, slabší 0,2T přístroje vyžadují k vyšetření obvykle dvě hodiny. Z toho plyne i větší zátěž pro pacienty v celkové anestezii. Důvodem pro pořízení slabší technologie je cena přístroje, která se i tak pohybuje v milionech korun. Cena 1,5T technologie ee pak pohybuje v desítkách milionů. Dalším důvodem k pořízení slabšího přístroje je minimální spotřeba elektřiny ve srovnání s heliem chlazeným 1,5T přístrojem, jehož provoz ročně přijde na více než milion Kč. Možná ještě podstatnější jsou vysoké náklady na servisní zajištění. Vysoké náklady jsou však vyváženy vysokou kvalitou obrazu, ve srovnání se slabší technologií a proto je dnes naprostá většina přístrojů používaných v humánní medicíně 1,5T technologie. Oba obrázky ukazují srovnání kvality obrazu 1,5T a 0,2T přístroje Na našem pracovišti VetPark v Neratovicích používáme 1,5T přístroj GE Signa HDxi, který dokáže v nejkratším možném čase zhotovit studii celé páteře i u větších pacientů a to ve vynikající kvalitě. Dokáže zhotovit studie břišní dutiny bez pohybového artefaktu způsobného dýcháním a to díky dechovému triggeringu (přístroj registruje dechovou aktivitu a snímání provádí synchronizovaně). Podobně dokáže pořídit studii srdce. Tento přístroj je aktuálně nejvýkonnějším MR systémem pro veterinární použití v ČR. Kromě samotného přístroje je vyšetřovna vybavena MR kompatibilní inhalační anestezií, která neruší provoz přístroje a MR kompatibilním monitorem životních funkcí, který přenáší data bezdrátově z vyšetřovny do ovládací místnosti a MR kompatibilním dávkovačem kontrastní látky. Napojení pacienta na monitor životních funkcí a inhalační anestezii při MRI vyšetření Pacient je při MRI vyšetření páteře "obložen" snímací cívkou Vyšetření páteře 92kg psa Čekárna MR vyšetřovny Vyšetření páteře při onemocnění meziobratlové ploténky Kvalitní MRI obraz hlavy, řez v sagitální rovině, pacient s low grade gliomem Kvalitní MRI obraz hlavy, řez v mediální rovině, pacient s low grade gliomem MRI studie páteře pacienta s výhřezem meziobratlové ploténky Vyšetření páteře francouzkého buldočka Také mezi přístroji k CT (počítačové tomografii) vyšetření jsou podstatné rozdíly. CT přístroje využívané ve veterinární medicíně jsou dvojího druhu: takzvané veterinární CT, někdy pod názvem ConeBeam přístroje, které jsou na bázi panoramatického zubního rentgenu a pak plnohodnotné spirální CT, tak jak je známe v medicíně určené lidem. Liší se extrémně indikacemi i kvalitou obrazu. Zatímco standardní přístroje pořídí záznam celého lidského těla v řádu několika desítek vteřin, respektive naskenují válec o průměru 50 cm a výšce do 160cm. Cone Beam technologie naskenují váleček o podstavě 20 cm a výšce 13 cm, poté je možno posunou stůl s vyšetřovaným pacientem a naskenovat další váleček. Složením těchto fragmentů, lez pokračovat až do délky maximálně 75cm. Doba takového vyšetření je v řádu několika minut. Pomocí Conebeam CT tedy nelze vyšetřit velká plemena psů a také kvalita záznamu zvláště u měkkých tkání je ve srovnání se standardním CT nízká. Zcela zásadní nevýhodou je omezená možnost použití kontrastní látky, ta se po aplikaci z těla vylučuje v řádu vteřin a proto je rychlost a výkon zařízení pro CT vyšetření tak podstatný. Výhodou Conebeam je naopak nižší dávka rentgenového záření a dobré rozlišení detailů kostní tkáně. Hlavním důvodem pro jeho koupi do veterinární kliniky bývá nižší pořizovací cena přístroje, menší nároky na velikost místnosti a její odstínění proti rentgenovému záření a nízké nároky na elektrický jistič. Zatímco Conebean se zapojuje do běžné zásuvky, standardní velké CT vyžaduje složitější elektroinstalaci s jištěním 3x80A. Výhodou standardního počítačového tomografu je možnost zhotovit veškerá potřebná vyšetření ve vysoké kvalitě. Z toho důvodu jsou v humánní medicíně používány výhradně standardní spirální CT a Conebean přístroje se jako náhrada k CT vyšetření nepoužívají. Těžiště jejich použití je v humánní stomatologii. Na našem pracovišti v Neratovicích aktuálně používáme přístroj Siemens Sensation64 Cardio. Je to aktuálně nejvýkonnější veterinární CT v ČR. Tato technologie umožnuje naskenovat celé tělo během několika vteřin bez pohybového artefaktu, způsobeného dýcháním nebo srdeční akcí, nejen malou výseč v omezené kvalitě jako Conebeam systémy. Dále používáme na klinice v Brandýse n. L. CT Siemens Emotion Duo, se kterým lze pohodlně zhotovit většinu studií včetně kontrastních. Na klinice v Brně používáme obdobný systém od firmy GE.

 • Řešení LCC kolaterální technikou

  Další metodou řešení ruptury předního zkříženého vazu tzv. LCC, je často používaná metoda náhrady vazu syntetickým materiálem, známé také pod názvem kolaterální technika. Přestože byly vyvinuty pokročilejší metody jako TPLO nebo TTA stále je pro mnoho pacientů vhodná nebo přímo nezbytná metoda řešení prasklého vazu právě touto metodou. Levná, rychlá metoda, s dobrými výsledky u malých plemen, která se výborně hodí pro pacienty, kde není z finančních nebo zdravotních důvodů možno provést stabilizaci metodou TTA, nebo TPLO. Velkou výhodu této metody je především krátká anestezie, což činí výkon bezpečnější než u jiných metod. Pro úspěch operace je klíčové umístění náhrady v takzvaných izometrických bodech. Tedy v místě, které zajistí dobrou funkci náhrady při ohnuté i natažené končetině. Nevýhodou je vyšší riziko infekce náhradního vazu-jedná se o umělý, nevstřebatelný materiál, do které pokud se dostane infekce, je velmi těžké , nebo prakticky nemožné ji vyléčit a náhradu je pak nutné vyjmout. Další nevýhodou je postupná degradace umělého vlákna, které může po čase i prasknout. Mezitím se však většinou organismus vypořádá s nestabilitou kolenního kloubu zesílením vazivového pouzdra, které vytvoří kolem kloubu jakousi přirozenou ortézu. Používáme velmi kvalitní náhrady Ortofibre od renomované firmy Securos.

 • VetPark Charita pomáhá pejskům z Ukrajiny

  Všem psům, kteří přicestovali se svými ukrajinskými páníčky, bude veterinární klinika VetPark Clinics zdarma prostřednictvím Charity VetPark zajišťovat vyšetření, povinné očkování proti vzteklině a čipování. Majitelé psů vyplní na recepci kliniky standardní darovací smlouvu, jejímž podpisem vznikne nárok na poskytnutí služby zdarma. Výše uvedené se netýká hromadných dovozů zvířat z Ukrajiny, info ZDE. Pomoci můžete finančním darem na transparentní účet číslo 115-5716780287/0100, případně prostřednictvím QR kódu, který je umístěn pod textem. Více informací o tom, jak konkrétně pomáhá Charita VetPark najdete ZDE. Za vaši pomoc vám jménem Charity VetPark velmi děkujeme! I díky vám ubyde toulavých, bezejmenných a nemocných zvířat!

 • Mimořádná dermatologická vyšetření (říjen)

  MVDr. Zuzana Richterová provede komplexní dermatologickou a alergologickou diagnostiku vašich domácích mazlíčků. Vyšetření uší, kontrola zvukovodu, odběry vzorků, mikroskopická analýza, diagnostika, návrh chirurgických řešení, doporučení individuální léčby a návrh doporučené spolupráce s majitelem zvířátka. Objednávejte se v termínech: 7. října 2020 v čase od 15-20 hod a 17. října 2020 od 9-13 hod. na tel. čísle +420 773 588 031 Při rezervaci termínu, je nutné složit rezervační částku ve výši Kč 500,--. #Dermatologie #Dermatologickávyšetření

 • Mimořádná kardiologická vyšetření (října)

  Vážení přátelé, kvůli dlouhým objednacím lhůtám na specializované kardiologické vyšetření psů a koček jsme pro Vás připravili, ve spolupráci s předním veterinárním kardiologem Dr. Carlosem Agudelem. Mimořádný termín kardiologických vyšetření byl stanoven ve dnech: 2.- 3. října 2020.. Vyšetření bude probíhat na klinice VetPark v Horních Počernicích (areál PetCenter) a bude zahrnovat klinické vyšetření, ultrasonografické vyšetření a v případě potřeby může být rozšířeno o RTG snímky hrudníku nebo EKG záznam. Doba vyšetření cca 1 hod. Cena vyšetření Kč 2500,--. Při rezervaci termínu, je nutné složit rezervační částku ve výši Kč 500,--. Vyšetření povede specialista Dr. Carlos Agudelo s asistencí dr. Tomáše Slovíka. Z didaktických důvodů se mohou zůčastnit i ošetřující veterinární lékaři. Použité modality: stacionární USG kardiologický přístroj Sonoscape S22, mobilní USG Sonosite M turbo, RTG Sedecal U rameno s přímou digitalizací Cannon, veterinární EKG Seiva. Objednávat se můžete v ordinačních hodinách na čísle: +420 773 588 031. #Kardiologie

 • Povinné čipování psů

  Od 1. ledna 2020 je platný předpis o povinném označení vašeho pejska mikročipem. Do konce listopadu nabízíme očipování vašich psů za zvýhodněnou cenu! #Čipovánípsůakoček #Povinnéčipování

 • Othematom | Výron ušního boltce

  Black, 6 letý staford, přišel na naší kliniku s othematomem. Jedná se o výron krve mezi chrupavkou ušního boltce a kůží. Nejčastějším důvodem vzniku je onemocnění zvukovodu (zánět, cizí těleso...), které vede k intenzivnímu škrabání nebo třesení hlavou. To způsobí zánět chrupavky a případně prasknutí cév, které se nacházejí v ušním boltci. Následně se boltec naplní krví. Jako řešení se dříve doporučovala pouze chirurgie v celkové anastezii. Nejčastěji tak, že se provede řez ve tvaru písmene "S" v oblasti zduření, vyprázdní se obsah a okolí kapsy se prošije. Samotný řez zůstává otevřený, aby se v místě nehromadil další sekret. Následuje pak ještě ideálně obvaz kolem celé hlavy, který by měl bránit dalšímu škrabání a klepaní hlavou. Na naší klinice však již delší dobu používáme také alternativní, mnohem méně invazivní způsob ošetření othematomu. Při něm se krev odsaje z boltce silnější injekční jehlou a následuje aplikace dlouhodobě účinkujících kortikoidů do postiženého místa. Toto ošetření lze provést u spolupracujících psů bez celkové anestezie. Základem je ale vždy zjistit příčinu vzniku onemocnění a to především tím, že se vyšetří zvukovod na přítomnost zánětu nebo jiného problému. Jen tak se většinou podaří zabránit opakování problému. #Othematom

 • Otevíráme veterinární kliniku v Mělníku

  Veterinární ordinace MVDr. Radka Bayera, a veterinární klinika U Jonáše, MVDr. Jana Umana, přechází pod společnost VetPark. Spojením obou praxí, rozšíříme nejen působnost, ale především vznikne pro Vaše čtyřnohé kamarády větší a lépe vybavená klinika, ve které bude současně ordinovat více lékařů. Stávající klienti obou klinik získají výhody zákazníků společnosti VetPark. Sdílení klientské databáze s ostatními klinikami VetPark, Vám umožní bez zbytečných průtahů a složitého předávání lékařských zpráv a výsledků z vyšetření využívat bez obav jakoukoli naši ordinaci, kliniku, nebo nemocnici s týmem zkušených, specializovaných veterinárních lékařů sítě VetPark. Stejně tak se stávající klienti sítě VetPark mohou těšit z rozšíření naší působnosti. Věříme že změna bude pro naše i staro-nové klienty obou původních mělnických veterinárních pracovišť přínosem. Vzájemná spolupráce jednotlivých pracovišť umožňuje nejen zastupování jinak nenahraditelných odborníků, zejména profesionálních veterinárních lékařů a techniků, ale také umožňuje zákazníkům získat v co nejkratším čase odpovídající péči pro své domácí mazlíčky, pokud není možné určitý zákrok provést vzhledem k technologické náročnosti či požadavkům na hospitalizaci. Každá pobočka VetPark má totiž zázemí a lokální oporu v místně příslušné veterinární nemocnici, kde jsme v případě nutnosti připraveni na jakékoliv výzvy. Výhod je však mnohem více. Připravujeme nejen posílení technologického zázemí mělnické pobočky, ale díky operativním možnostem sítě VetPark, bude posíleno i personální zastoupení. Pokud jste z Mělníka či z blízkého okolí, neváhejte nás brzy navštívit! Více informací o naší pobočce najdete na stránce "Veterinární klinika Mělník" #Novépobočky #VeterinárníklinikaMělník

 • Operace mozku | Hydrocefalus

  Hromaděním mozkomíšního moku v mozkových komorách vlivem porušené drenáže, vzniká hydrocefalus. Projevuje se snížením resorpce moku nebo obstrukcí likvorových cest. Obvykle dochází k útlaku a redukci mozkového parenchymu. Příčinou bývá vrozená vada nebo úraz - krvácení do mozkových komor. Oba stavy jsme schopni účině řešit založením intracraniálního shuntu. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]Při počítačové tomografii (CT) jsme dospěli k jednoznačné diagnóze: Hydrocefalus. Bylo nutné chirurgické ošetření - zavedení tzv. intrakraniálního shuntu. Pejska jsme zarouškovali a připravili na operaci mozku. Na C ramenu skiaskopu jsme průběžně monitorovali průběh celé operace. Po pěti dnech hospitalizace se Monty vrací do domácí péče :) #Hydrocefalus #Operacemozku #Psi

 • Operace páteře psa | vyhřezlé ploténky

  Pejsek k nám přišel s viditelnou boletivostí zad a parézou pánevních končetin. Velmi obtížně se pohyboval. Nyní už je po operaci a po klidovém režimu a rekonvalescenci bude moci opět běhat. Co přesně mu bylo se dozvíte v krátké prezentaci. Udělali jsme CT vyšetření, takzvanou perimyelografii a zjistili, že trpí vyhřezlou ploténkou. Pacient byl celou dobu připojen na bezpečnou inhalační anestezii a na EKG abychom mohli sledovat srdeční aktivitu. Pomocí C ramene skiaskopu jsme lokalizovali postiženou ploténku. Pro operaci jsme použili neurochirurgický mikroskop k maximálně šetrnému a přesnému chirurgickému řešení. Pacient druhý den po operaci páteře Zákrok proběhl bez komplikací, pejsek bude moci po zhojení zase běhat :) Pacient 6 dní po zákroku #Vyhřezléploténky #Operacepáteře #Psi

 • Operace mozku psa | jezevčík Sára

  Veterinární neurochirurgická operace mozku a odstranění nádoru Meningoemu u třináctileté fenky jezevčíka s prof. Benešem. První video znázorňuje přípravy a průběh celé operace a druhé video dokumentuje stav pacienta den po operaci. Více o operacích mozku, které na pracovištích VetPark provádíme, se dozvíte v sekci SLUŽBY>OPERACE MOZKU na našich webových stránkách. #Psi #Operacemozku #Pacienti #Meningeom

 • Fraktura horní i dolní čelisti u kočky

  Kočička Mína k nám bohužel přišla s velmi ošklivým úrazem, jak můžete na videu vidět. Po složitějším zákroku se však může vrátit do běžného kočičího života. Pacient k nám byl přijat s viditelnými zlomeninami, horního patra (patrné i při prvním ohledání), dolní a horní čelisti. Pro korektní naplánování operace jsme provedli CT vyšetření. Poté jsme voperovali Kirschnerovy dráty a cerkláže. Po operaci jsme umístili pacienta do vyhřívaného inkubátoru. Kočička dostala ochranný límec kolem krku aby si nepoškodila operovaná místa a proces hojení mohl začít :) Týden po zákroku se patro téměř zahojilo. Více o operacích zlomenin, které na pracovištích VetPark provádíme, se dozvíte v sekci SLUŽBY>OPERACE ZLOMENIN na našich webových stránkách. #Operacezlomenin #Frakturalebky #Kočky

bottom of page